Điều khoản

Trước khi vào website này http://truyengay.mobi các bạn nên đọc kỹ các điều khoản sau đây. Dù bạn đọc hay không, những qui định này mặc nhiên được hiểu là bạn đã đồng ý.

Vì truyện có cảnh nóng (nội dung cho người lớn  – 18 tuổi trở lên) do đó bạn cần đọc qua các điều khoản và đồng ý với các điều khoản này trước khi truy cập vào các nội dung bên trong website.

Điều Khoản Khi Sử Dụng Website http://truyengay.mobi

Trang web này (http://truyengay.mobi) có một số truyện có nội dung cho người lớn – yêu cầu bạn phải trên 18 tuổi để vào website. Vì có nội dung người lớn (trên 18 tuổi) nên bạn phải đồng ý và bị ràng buộc bởi những điều khoản sau đây.

– Bạn hiểu rằng website có thể có các hình ảnh mát mẻ và có thể có các nội dung 18+  và bạn ít nhất phải đủ 18 tuổi để vào xem các nội dung này.

– Bạn hiểu rằng nếu vào xem và vi phạm hay là bất hợp pháp thì bạn không nên vào xem

– Bạn phải xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi để vào xem website này.

– Bạn hiểu rằng nội dung một số trang có thể có tiêu đề phim, truyện, mô tả và hình ảnh nhạy cảm  / hoặc gây khó chịu. Một số trang có kèm quảng cáo cũng có thể chứa các hình ảnh, tiêu đề nhạy cảm hoặc gây khó chịu.

– Bạn hiểu rằng nếu bạn xúc phạm bởi các truyện, tài liệu, hình ảnh như vậy, hoặc nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có quyền lựa chọn không xem bằng cách quay lại trang trước đó.

Hơn nữa, bạn hiểu rằng bằng cách nhấp vào bất kỳ các liên kết trên các trang sau bạn phải tuân thủ các điều khoản sau.

+ Bạn đủ 18 tuổi , đủ tuổi pháp lý để xem các tài liệu này.

+ Bạn có chủ ý muốn xem các trang có nội dung hình ảnh, quảng cáo, tiêu đề, nhạy cảm này.

+ Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung & hành động xem/đọc/viết.. của mình.

Hơn nữa bạn hiểu rằng, chúng tôi (truyengay.mobi) cũng như các bên quảng cáo sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn vào website này và nhấn vào các đường dẫn bên trong website nếu có các sự cố xãy ra. Bản quyền của tất cả nội dung bên trong website thuộc về người sáng tạo ra nó và nội dung chỉ DÀNH RIÊNG cho người đã trưởng thành (Yêu cầu trên 18 tuổi)

Bạn xác nhận là bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản bên trên trước khi vào website.

Lưu ý : Điều khoản này áp dụng cho trang truyengay.mobi & diendan.truyengay.mobi