Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 7: ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN (TT)

Truyện gay: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 7: ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN (TT) Tác giả: Vũ Long CHƯƠNG 7 : ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN (TT) ( Một số chỗ 18+ cần cân nhắc trước khi đọc nha thank, đọc được thì đọc không được thì thôi, cấm nói […]

Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng

Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng Tác giả: Hải Anh Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng (Nội dung chap trước: Tự đọc lại dùm… đến chap này nhớ kiềm chế, diễn biến ra sao có gì hay không?…Đọc đi rồi sẽ rõ…) -“Cốc cốc […]

Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 6: Đụng chạm thằng bạn thân

Truyện gay: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 6: Đụng chạm thằng bạn thân Tác giả: Vũ Long CHƯƠNG 6 : ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN ( Một số chỗ 18+ cần cân nhắc trước khi đọc nha thank, đọc được thì đọc không được thì thôi, cấm nói này nói […]