Người ấy và tôi – by VŨ LONG

Truyện gay: Người ấy và tôi. TÁC GIẢ: VŨ LONG. Cũng như mọi lần khác, hôm nay tôi cũng đi chơi và về lại nhà của mình. Tôi thấy, một người nằm ngay ở ngã ba đèn đỏ mặt đỏ do uống rượu quá nhiều. Truyện gay: Người ấy và tôi – CHƯƠNG 1: “ĂN […]